Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "politically" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "политически" на български език

EnglishBulgarian

Politically

[Политически]
/pəlɪtɪkəli/

adverb

1. With regard to social relationships involving authority

 • "Politically correct clothing"
  synonym:
 • politically

1. По отношение на социалните взаимоотношения, включващи власт

 • "Политически коректно облекло"
  синоним:
 • политически

2. With regard to government

 • "Politically organized units"
  synonym:
 • politically

2. По отношение на правителството

 • "Политически организирани единици"
  синоним:
 • политически