Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "poetic" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "поетика" на български език

EnglishBulgarian

Poetic

[Поетичен]
/poʊɛtɪk/

adjective

1. Of or relating to poetry

 • "Poetic works"
 • "A poetic romance"
  synonym:
 • poetic
 • ,
 • poetical

1. На или свързани с поезия

 • "Поетични произведения"
 • "Поетична романтика"
  синоним:
 • поетичен

2. Characterized by romantic imagery

 • "Turner's vision of the rainbow...was poetic"
  synonym:
 • poetic

2. Характеризиращи се с романтични изображения

 • "Визията на търнър за дъгата ... беше поетична"
  синоним:
 • поетичен

3. Of or relating to poets

 • "Poetic insight"
  synonym:
 • poetic

3. На или свързани с поети

 • "Поетично прозрение"
  синоним:
 • поетичен

4. Characteristic of or befitting poetry

 • "Poetic diction"
  synonym:
 • poetic
 • ,
 • poetical

4. Характерна за или подходяща поезия

 • "Поетична дикция"
  синоним:
 • поетичен