Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Pod на български език

EnglishBulgarian

Pod

/pɑd/

noun

1. The vessel that contains the seeds of a plant (not the seeds themselves)

  synonym:
 • pod
 • ,
 • cod
 • ,
 • seedcase

1. Съдът, който съдържа семената на растение (, а не самите семена )

  синоним:
 • шушулка
 • ,
 • треска
 • ,
 • калъфка за семена

2. A several-seeded dehiscent fruit as e.g. of a leguminous plant

  synonym:
 • pod
 • ,
 • seedpod

2. Няколко семена дехисцентни плодове като напр. на бобови растения

  синоним:
 • шушулка
 • ,
 • семенна подложка

3. A group of aquatic mammals

  synonym:
 • pod

3. Група водни бозайници

  синоним:
 • шушулка

4. A detachable container of fuel on an airplane

  synonym:
 • pod
 • ,
 • fuel pod

4. Подвижен контейнер с гориво в самолет

  синоним:
 • шушулка
 • ,
 • горивна шушулка

verb

1. Take something out of its shell or pod

 • "Pod peas or beans"
  synonym:
 • pod

1. Извади нещо от черупката или шушулката си

 • "Какафе грах или боб"
  синоним:
 • шушулка

2. Produce pods, of plants

  synonym:
 • pod

2. Произвеждат шушулки, от растения

  синоним:
 • шушулка