Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Plea на български език

EnglishBulgarian

Plea

/pli/

noun

1. A humble request for help from someone in authority

  synonym:
 • supplication
 • ,
 • plea

1. Скромна молба за помощ от някой, който има власт

  синоним:
 • моление
 • ,
 • правно основание

2. (law) a defendant's answer by a factual matter (as distinguished from a demurrer)

  synonym:
 • plea

2. ( закон ) отговор на ответник по фактически въпрос (, различен от демурер )

  синоним:
 • правно основание

3. An answer indicating why a suit should be dismissed

  synonym:
 • plea

3. Отговор, посочващ защо искът трябва да бъде отхвърлен

  синоним:
 • правно основание