Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "playfulness" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "игривост" на български език

EnglishBulgarian

Playfulness

[Палавост]
/plefəlnəs/

noun

1. A festive merry feeling

  synonym:
 • gaiety
 • ,
 • playfulness

1. Празнично весело чувство

  синоним:
 • веселие
 • ,
 • игривост

2. A disposition to find (or make) causes for amusement

 • "Her playfulness surprised me"
 • "He was fun to be with"
  synonym:
 • playfulness
 • ,
 • fun

2. Разпореждане за намиране на ( или създаване на ) причини за забавление

 • "Нейната игривост ме изненада"
 • "Той беше забавен да бъде с"
  синоним:
 • игривост
 • ,
 • забавно

3. Activities that are enjoyable or amusing

 • "I do it for the fun of it"
 • "He is fun to have around"
  synonym:
 • fun
 • ,
 • merriment
 • ,
 • playfulness

3. Дейности, които са приятни или забавни

 • "„правя го за забавление от него“"
 • "Той е забавно да има наоколо"
  синоним:
 • забавно
 • ,
 • весел
 • ,
 • игривост