Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pipeline" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "тръба" на български език

EnglishBulgarian

Pipeline

[Тръбопровод]
/paɪplaɪn/

noun

1. Gossip spread by spoken communication

 • "The news of their affair was spread by word of mouth"
  synonym:
 • grapevine
 • ,
 • pipeline
 • ,
 • word of mouth

1. Клюки, разпространени чрез разговорна комуникация

 • "Новината за аферата им беше разпространена от уста на уста"
  синоним:
 • лоза
 • ,
 • тръбопровод
 • ,
 • дума на уста

2. A pipe used to transport liquids or gases

 • "A pipeline runs from the wells to the seaport"
  synonym:
 • pipeline
 • ,
 • line

2. Тръба, използвана за транспортиране на течности или газове

 • "Тръбопровод се движи от кладенците до морското пристанище"
  синоним:
 • тръбопровод
 • ,
 • линия