Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pious" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "благочестив" на български език

EnglishBulgarian

Pious

[Набожен]
/paɪəs/

adjective

1. Having or showing or expressing reverence for a deity

  • "Pious readings"
    synonym:
  • pious

1. Имащи или проявяващи или изразяващи благоговение към божество

  • "Благочестиви четения"
    синоним:
  • благочестив