Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "pineapple" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "ананас" на български език

EnglishBulgarian

Pineapple

[Ананас]
/paɪnæpəl/

noun

1. A tropical american plant bearing a large fleshy edible fruit with a terminal tuft of stiff leaves

 • Widely cultivated in the tropics
  synonym:
 • pineapple
 • ,
 • pineapple plant
 • ,
 • Ananas comosus

1. Тропическо американско растение, носещо голям месест ядлив плод с терминален кичур от твърди листа

 • Широко култивирани в тропиците
  синоним:
 • ананас
 • ,
 • ананасово растение
 • ,
 • Ananas comosus

2. Large sweet fleshy tropical fruit with a terminal tuft of stiff leaves

 • Widely cultivated
  synonym:
 • pineapple
 • ,
 • ananas

2. Големи сладки месести тропически плодове с терминален кичур от твърди листа

 • Широко култивиран
  синоним:
 • ананас