Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "picturesque" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "живописна" на български език

EnglishBulgarian

Picturesque

[Живописен]
/pɪkʧərəsk/

adjective

1. Suggesting or suitable for a picture

 • Pretty as a picture
 • "A picturesque village"
  synonym:
 • picturesque

1. Предлага или е подходящ за картина

 • Хубава като картина
 • "Живописно село"
  синоним:
 • живописно

2. Strikingly expressive

 • "A picturesque description of the rainforest"
  synonym:
 • picturesque

2. Поразително изразително

 • "Живописно описание на тропическите гори"
  синоним:
 • живописно