Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "picnic" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "пикник" на български език

EnglishBulgarian

Picnic

[Пикник]
/pɪknɪk/

noun

1. A day devoted to an outdoor social gathering

  synonym:
 • field day
 • ,
 • outing
 • ,
 • picnic

1. Ден, посветен на социално събиране на открито

  синоним:
 • ден на полето
 • ,
 • изпреварва
 • ,
 • пикник

2. Any undertaking that is easy to do

 • "Marketing this product will be no picnic"
  synonym:
 • cinch
 • ,
 • breeze
 • ,
 • picnic
 • ,
 • snap
 • ,
 • duck soup
 • ,
 • child's play
 • ,
 • pushover
 • ,
 • walkover
 • ,
 • piece of cake

2. Всяко предприятие, което е лесно да се направи

 • "Маркетингът на този продукт няма да бъде пикник"
  синоним:
 • чинч
 • ,
 • полъх
 • ,
 • пикник
 • ,
 • щракване
 • ,
 • патешка супа
 • ,
 • детска игра
 • ,
 • бутане
 • ,
 • ходене
 • ,
 • парче торта

3. Any informal meal eaten outside or on an excursion

  synonym:
 • picnic

3. Всяка неформална храна, изядена навън или на екскурзия

  синоним:
 • пикник

verb

1. Eat alfresco, in the open air

 • "We picnicked near the lake on this gorgeous sunday"
  synonym:
 • picnic

1. Яжте алфреско, на открито

 • "„на снимката близо до езерото в тази великолепна неделя“"
  синоним:
 • пикник

Examples of using

Let's go to the picnic.
Хайде да идем на пикник.
Since it rained, we did not go on a picnic.
Понеже валеше, не отидохме на пикник.