Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "philosophical" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "философски" на български език

EnglishBulgarian

Philosophical

[Философски]
/fɪləsɑfɪkəl/

adjective

1. Of or relating to philosophy or philosophers

 • "Philosophical writing"
 • "A considerable knowledge of philosophical terminology"
  synonym:
 • philosophic
 • ,
 • philosophical

1. На или свързани с философия или философи

 • "„философско писане“"
 • "Значително познаване на философската терминология"
  синоним:
 • философски

2. Characterized by the attitude of a philosopher

 • Meeting trouble with level-headed detachment
 • "Philosophical resignation"
 • "A philosophic attitude toward life"
  synonym:
 • philosophical
 • ,
 • philosophic

2. Характеризира се с отношението на философ

 • Среща проблеми с уравновесено откъсване
 • "„философска оставка“"
 • "Философско отношение към живота"
  синоним:
 • философски