Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "perpetrate" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "perpetrate" на български език

EnglishBulgarian

Perpetrate

[Извършвам]
/pərpətret/

verb

1. Perform an act, usually with a negative connotation

 • "Perpetrate a crime"
 • "Pull a bank robbery"
  synonym:
 • perpetrate
 • ,
 • commit
 • ,
 • pull

1. Извършете действие, обикновено с негативна конотация

 • "Извършете престъпление"
 • "Издърпай банков обир"
  синоним:
 • извършвам
 • ,
 • ангажирам
 • ,
 • дърпай