Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "perilous" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "опасен" на български език

EnglishBulgarian

Perilous

[Опасен]
/pɛrələs/

adjective

1. Fraught with danger

 • "Dangerous waters"
 • "A parlous journey on stormy seas"
 • "A perilous voyage across the atlantic in a small boat"
 • "The precarious life of an undersea diver"
 • "Dangerous surgery followed by a touch-and-go recovery"
  synonym:
 • parlous
 • ,
 • perilous
 • ,
 • precarious
 • ,
 • touch-and-go

1. Изпълнен с опасност

 • "Опасни води"
 • "Злобно пътуване по бурни морета"
 • "Опасно пътуване през атлантическия океан в малка лодка"
 • "Несигурният живот на подводен водолаз"
 • "Опасна операция, последвана от възстановяване при докосване и отиване"
  синоним:
 • сплит
 • ,
 • опасен
 • ,
 • несигурен
 • ,
 • докосване и тръгване