Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Perfectly на български език

EnglishBulgarian

Perfectly

/pərfəktli/

adverb

1. Completely and without qualification

 • Used informally as intensifiers
 • "An absolutely magnificent painting"
 • "A perfectly idiotic idea"
 • "You're perfectly right"
 • "Utterly miserable"
 • "You can be dead sure of my innocence"
 • "Was dead tired"
 • "Dead right"
  synonym:
 • absolutely
 • ,
 • perfectly
 • ,
 • utterly
 • ,
 • dead

1. Напълно и без квалификация

 • Използва се неофициално като усилватели
 • "Абсолютно великолепна картина"
 • "Перфектно идиотска идея"
 • "Ти си напълно прав"
 • "Напълно нещастен"
 • "Можеш да си мъртъв сигурен в моята невинност"
 • "Беше мъртъв уморен"
 • "Мъртво право"
синоним:
 • абсолютно,
 • перфектно,
 • напълно,
 • мъртъв

2. In a perfect or faultless way

 • "She performed perfectly on the balance beam"
 • "Spoke english perfectly"
 • "Solved the problem perfectly"
  synonym:
 • perfectly

2. По перфектен или безупречен начин

 • "„тя се представи перфектно на гредата на баланса“"
 • "Говори английски перфектно"
 • "Реши проблема перфектно"
синоним:
 • перфектно

Examples of using

Tom speaks French perfectly.
Том говори френски перфектно.
This coat fits you perfectly.
Палтото ти залепна.
This coat fits you perfectly.
Това палто ти става перфектно.