Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "paying" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "плащане" на български език

EnglishBulgarian

Paying

[Плащане]
/peɪŋ/

adjective

1. Yielding a fair profit

  synonym:
 • gainful
 • ,
 • paid
 • ,
 • paying

1. Донасяне на справедлива печалба

  синоним:
 • доходоносен
 • ,
 • платено
 • ,
 • плащане

2. For which money is paid

 • "A paying job"
 • "Remunerative work"
 • "Salaried employment"
 • "Stipendiary services"
  synonym:
 • compensable
 • ,
 • paying(a)
 • ,
 • remunerative
 • ,
 • salaried
 • ,
 • stipendiary

2. За което се плащат пари

 • "Платена работа"
 • "Възнаградителен труд"
 • "„платена заетост“"
 • "Стипендиарни услуги"
  синоним:
 • компенсируеми
 • ,
 • плащане(а)
 • ,
 • възмезден
 • ,
 • заплата
 • ,
 • стипендия

Examples of using

I'm glad that I'm not paying.
Радвам се, че не плащам аз.
Tom is paying attention to his budget.
Том внимава с бюджета си.