Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "patronizing" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "покровителствен" на български език

EnglishBulgarian

Patronizing

[Покровителствено]
/petrənaɪzɪŋ/

adjective

1. (used of behavior or attitude) characteristic of those who treat others with condescension

  synonym:
 • arch
 • ,
 • condescending
 • ,
 • patronizing
 • ,
 • patronising

1. (използвани за поведение или отношение), характерни за тези, които се отнасят към другите със снизхождение

  синоним:
 • арх
 • ,
 • снизходителен
 • ,
 • покровителствено