Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "paternal" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "бащински" на български език

EnglishBulgarian

Paternal

[Бащин]
/pətərnəl/

adjective

1. Belonging to or inherited from one's father

 • "Spent his childhood on the paternal farm"
 • "Paternal traits"
  synonym:
 • paternal

1. Принадлежащ или наследен от нечий баща

 • "Прекара детството си в бащината ферма"
 • "Бащински черти"
  синоним:
 • бащин

2. Characteristic of a father

  synonym:
 • paternal

2. Характерен за баща

  синоним:
 • бащин

3. Relating to or characteristic of or befitting a parent

 • "Parental guidance"
  synonym:
 • parental
 • ,
 • maternal
 • ,
 • paternal

3. Свързани или характерни за или прилягащи на родител

 • "Родителски напътствия"
  синоним:
 • родителски
 • ,
 • майчина
 • ,
 • бащин

4. Related on the father's side

 • "A paternal aunt"
  synonym:
 • agnate
 • ,
 • agnatic
 • ,
 • paternal

4. Свързани от страната на бащата

 • "Бащинска леля"
  синоним:
 • agnate
 • ,
 • агностик
 • ,
 • бащин