Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Pane на български език

EnglishBulgarian

Pane

/pen/

noun

1. Sheet glass cut in shapes for windows or doors

  synonym:
 • pane
 • ,
 • pane of glass
 • ,
 • window glass

1. Листово стъкло, нарязано на форми за прозорци или врати

синоним:
 • Панел,
 • стъкло,
 • стъкло на прозореца

2. A panel or section of panels in a wall or door

  synonym:
 • paneling
 • ,
 • panelling
 • ,
 • pane

2. Панел или секция от панели в стена или врата

синоним:
 • панелиране,
 • ламперия,
 • Панел

3. Street name for lysergic acid diethylamide

  synonym:
 • acid
 • ,
 • back breaker
 • ,
 • battery-acid
 • ,
 • dose
 • ,
 • dot
 • ,
 • Elvis
 • ,
 • loony toons
 • ,
 • Lucy in the sky with diamonds
 • ,
 • pane
 • ,
 • superman
 • ,
 • window pane
 • ,
 • Zen

3. Име на улицата за диетиламид на лизергинова киселина

синоним:
 • киселина,
 • заден прекъсвач,
 • батерия-киселина,
 • доза,
 • точка,
 • Елвис,
 • луни тонове,
 • Люси в небето с диаманти,
 • Панел,
 • супермен,
 • прозорец,
 • дзен