Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "overt" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "оверт" на български език

EnglishBulgarian

Overt

[Явен]
/oʊvərt/

adjective

1. Open and observable

 • Not secret or hidden
 • "An overt lie"
 • "Overt hostility"
 • "Overt intelligence gathering"
 • "Open ballots"
  synonym:
 • overt
 • ,
 • open

1. Отворен и наблюдаем

 • Не е тайна или скрита
 • "Явна лъжа"
 • "„явна враждебност“"
 • "„явно събиране на разузнавателна информация“"
 • "Отворени бюлетини"
  синоним:
 • явен
 • ,
 • отворен