Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "originate" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "произход" на български език

EnglishBulgarian

Originate

[Произхождат]
/ərɪʤənet/

verb

1. Come into existence

 • Take on form or shape
 • "A new religious movement originated in that country"
 • "A love that sprang up from friendship"
 • "The idea for the book grew out of a short story"
 • "An interesting phenomenon uprose"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • arise
 • ,
 • rise
 • ,
 • develop
 • ,
 • uprise
 • ,
 • spring up
 • ,
 • grow

1. Възникнете

 • Приемете форма или форма
 • "Ново религиозно движение произхожда от тази страна"
 • "Любов, произлязла от приятелството"
 • "Идеята за книгата израсна от кратък разказ"
 • "„интересен феномен uprose“"
  синоним:
 • произхождат
 • ,
 • възникват
 • ,
 • издигане
 • ,
 • развивам
 • ,
 • възход
 • ,
 • изникни
 • ,
 • растете

2. Bring into being

 • "He initiated a new program"
 • "Start a foundation"
  synonym:
 • originate
 • ,
 • initiate
 • ,
 • start

2. Създайте

 • "Той инициира нова програма"
 • "Стартирайте фондация"
  синоним:
 • произхождат
 • ,
 • инициирайте
 • ,
 • начало

3. Begin a trip at a certain point, as of a plane, train, bus, etc.

 • "The flight originates in calcutta"
  synonym:
 • originate

3. Започнете пътуване в определен момент, като на самолет, влак, автобус и т.н.

 • "Полетът започва от калкута"
  синоним:
 • произхождат