Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "optimize" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "оптимизирам" на български език

EnglishBulgarian

Optimize

[Оптимизирайте]
/ɑptəmaɪz/

verb

1. Make optimal

 • Get the most out of
 • Use best
 • "Optimize your resources"
  synonym:
 • optimize
 • ,
 • optimise

1. Направете оптимално

 • Извлечете максимума от
 • Използвайте най-добре
 • "Оптимизирайте ресурсите си"
  синоним:
 • оптимизирам

2. Modify to achieve maximum efficiency in storage capacity or time or cost

 • "Optimize a computer program"
  synonym:
 • optimize
 • ,
 • optimise

2. Модифицирайте, за да постигнете максимална ефективност на капацитета за съхранение или времето или разходите

 • "Оптимизиране на компютърна програма"
  синоним:
 • оптимизирам

3. Act as an optimist and take a sunny view of the world

  synonym:
 • optimize
 • ,
 • optimise

3. Действайте като оптимист и гледайте слънчево на света

  синоним:
 • оптимизирам