Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Onward на български език

EnglishBulgarian

Onward

/ɔnwərd/

adverb

1. Forward in time or order or degree

 • "From that time forth"
 • "From the sixth century onward"
  synonym:
 • forth
 • ,
 • forward
 • ,
 • onward

1. Напред във времето или реда или степента

 • "От това време нататък"
 • "От шести век нататък"
  синоним:
 • напред
 • ,
 • напред
 • ,
 • напред

2. In a forward direction

 • "Go ahead"
 • "The train moved ahead slowly"
 • "The boat lurched ahead"
 • "Moved onward into the forest"
 • "They went slowly forward in the mud"
  synonym:
 • ahead
 • ,
 • onward
 • ,
 • onwards
 • ,
 • forward
 • ,
 • forwards
 • ,
 • forrader

2. В посока напред

 • "Продължи напред"
 • "Влакът се движеше бавно напред"
 • "Лодката дебнеше напред"
 • "Преместен напред в гората"
 • "Те тръгнаха бавно напред в калта"
  синоним:
 • напред
 • ,
 • напред
 • ,
 • нататък
 • ,
 • напред
 • ,
 • напред
 • ,
 • forrader