Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Obtain на български език

EnglishBulgarian

Obtain

/əbten/

verb

1. Come into possession of

 • "How did you obtain the visa?"
  synonym:
 • obtain

1. Влизат във владение на

 • "Как получихте визата?"
синоним:
 • получаване

2. Receive a specified treatment (abstract)

 • "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"
 • "His movie received a good review"
 • "I got nothing but trouble for my good intentions"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • get
 • ,
 • find
 • ,
 • obtain
 • ,
 • incur

2. Получавате определено лечение ( абстрактно )

 • "„тези аспекти на цивилизацията не намират израз или не получават тълкуване“"
 • "„филмът му получи добър преглед“"
 • "„нямам нищо друго освен проблеми за добрите си намерения“"
синоним:
 • получаване,
 • получите,
 • намери,
 • получаване,
 • възникване

3. Be valid, applicable, or true

 • "This theory still holds"
  synonym:
 • prevail
 • ,
 • hold
 • ,
 • obtain

3. Да бъдат валидни, приложими или верни

 • "„тази теория все още е в сила“"
синоним:
 • надделяват,
 • задръжте,
 • получаване