Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nursing" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "сестрински" на български език

EnglishBulgarian

Nursing

[Кърмене]
/nərsɪŋ/

noun

1. The work of caring for the sick or injured or infirm

  synonym:
 • nursing

1. Работата по грижа за болни или ранени или немощни

  синоним:
 • кърмене

2. The profession of a nurse

  synonym:
 • nursing

2. Професията на медицинска сестра

  синоним:
 • кърмене

3. Nourishing at the breast

  synonym:
 • nursing
 • ,
 • breast feeding

3. Подхранване на гърдата

  синоним:
 • кърмене