Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "numbness" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "вцепенение" на български език

EnglishBulgarian

Numbness

[Изтръпване]
/nəmnəs/

noun

1. Partial or total lack of sensation in a part of the body

 • A symptom of nerve damage or dysfunction
  synonym:
 • numbness

1. Частична или пълна липса на усещане в част от тялото

 • Симптом на увреждане или дисфункция на нервите
  синоним:
 • изтръпване

2. The trait of lacking enthusiasm for or interest in things generally

  synonym:
 • apathy
 • ,
 • indifference
 • ,
 • numbness
 • ,
 • spiritlessness

2. Чертата на липса на ентусиазъм или интерес към нещата като цяло

  синоним:
 • апатия
 • ,
 • безразличие
 • ,
 • изтръпване
 • ,
 • бездуховност

Examples of using

Don't eat till the numbness wears off.
Не се храни докато схващането не мине.