Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nonviolence" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "ненасилие" на български език

EnglishBulgarian

Nonviolence

[Ненасилие]
/nɑnvaɪələns/

noun

1. Peaceful resistance to a government by fasting or refusing to cooperate

  synonym:
 • passive resistance
 • ,
 • nonviolent resistance
 • ,
 • nonviolence

1. Мирна съпротива срещу правителство чрез пост или отказ от сътрудничество

  синоним:
 • пасивна съпротива
 • ,
 • ненасилствена съпротива
 • ,
 • ненасилие