Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nix" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "nix" на български език

EnglishBulgarian

Nix

[Никс]
/nɪks/

noun

1. A quantity of no importance

 • "It looked like nothing i had ever seen before"
 • "Reduced to nil all the work we had done"
 • "We racked up a pathetic goose egg"
 • "It was all for naught"
 • "I didn't hear zilch about it"
  synonym:
 • nothing
 • ,
 • nil
 • ,
 • nix
 • ,
 • nada
 • ,
 • null
 • ,
 • aught
 • ,
 • cipher
 • ,
 • cypher
 • ,
 • goose egg
 • ,
 • naught
 • ,
 • zero
 • ,
 • zilch
 • ,
 • zip
 • ,
 • zippo

1. Количество без значение

 • "Изглеждаше като нищо, което някога съм виждал"
 • "Намали до нула цялата работа, която бяхме свършили"
 • "Натрупахме жалко гъше яйце"
 • "Всичко беше напразно"
 • "Не чух зилч за това"
  синоним:
 • нищо
 • ,
 • нула
 • ,
 • никс
 • ,
 • нада
 • ,
 • нещо
 • ,
 • шифър
 • ,
 • cypher
 • ,
 • гъше яйце
 • ,
 • зилч
 • ,
 • цип
 • ,
 • зипо

verb

1. Command against

 • "I forbid you to call me late at night"
 • "Mother vetoed the trip to the chocolate store"
 • "Dad nixed our plans"
  synonym:
 • forbid
 • ,
 • prohibit
 • ,
 • interdict
 • ,
 • proscribe
 • ,
 • veto
 • ,
 • disallow
 • ,
 • nix

1. Командване срещу

 • "Забранявам ти да ми звъниш късно през нощта"
 • "Майка наложи вето на пътуването до магазина за шоколад"
 • "Татко отмени плановете ни"
  синоним:
 • забранявам
 • ,
 • вето
 • ,
 • никс