Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Nine на български език

EnglishBulgarian

Nine

/naɪn/

noun

1. The cardinal number that is the sum of eight and one

  synonym:
 • nine
 • ,
 • 9
 • ,
 • IX
 • ,
 • niner
 • ,
 • Nina from Carolina
 • ,
 • ennead

1. Кардиналното число, което е сумата от осем и едно

  синоним:
 • девет
 • ,
 • 9
 • ,
 • IX
 • ,
 • Нинер
 • ,
 • Нина от Каролина
 • ,
 • Енеад

2. A team of professional baseball players who play and travel together

 • "Each club played six home games with teams in its own division"
  synonym:
 • baseball club
 • ,
 • ball club
 • ,
 • club
 • ,
 • nine

2. Екип от професионални бейзболни играчи, които играят и пътуват заедно

 • "Всеки клуб изигра шест домакински мача с отбори в собствена дивизия"
  синоним:
 • бейзболен клуб
 • ,
 • клуб за топка
 • ,
 • клуб
 • ,
 • девет

3. One of four playing cards in a deck with nine pips on the face

  synonym:
 • nine-spot
 • ,
 • nine

3. Една от четирите игрални карти в тесте с девет пипса на лицето

  синоним:
 • девет петна
 • ,
 • девет

adjective

1. Denoting a quantity consisting of one more than eight and one less than ten

  synonym:
 • nine
 • ,
 • 9
 • ,
 • ix

1. Обозначава количество, състоящо се от едно повече от осем и едно по-малко от десет

  синоним:
 • девет
 • ,
 • 9
 • ,
 • Ix

Examples of using

Please call me at nine AM.
Ако обичате, звъннете ми в 9 сутринта.
Call me at nine tomorrow morning.
Обади ми се утре сутринта в девет.
In nine cases out of ten he will take the first place.
В девет от десет класа той би заел първо място.