Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nevertheless" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "без значение" на български език

EnglishBulgarian

Nevertheless

[Въпреки това]
/nɛvərðəlɛs/

adverb

1. Despite anything to the contrary (usually following a concession)

 • "Although i'm a little afraid, however i'd like to try it"
 • "While we disliked each other, nevertheless we agreed"
 • "He was a stern yet fair master"
 • "Granted that it is dangerous, all the same i still want to go"
  synonym:
 • however
 • ,
 • nevertheless
 • ,
 • withal
 • ,
 • still
 • ,
 • yet
 • ,
 • all the same
 • ,
 • even so
 • ,
 • nonetheless
 • ,
 • notwithstanding

1. Въпреки всичко противно ( обикновено след концесия )

 • "Въпреки че малко се страхувам, но бих искал да го пробвам"
 • "Докато не се харесахме, въпреки това се съгласихме"
 • "Той беше строг, но справедлив господар"
 • "При условие, че е опасно, все пак все пак искам да отида"
  синоним:
 • обаче
 • ,
 • въпреки това
 • ,
 • сплотен
 • ,
 • все още
 • ,
 • всички еднакви
 • ,
 • дори и така
 • ,
 • независимо от това