Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "negligence" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "небрежност" на български език

EnglishBulgarian

Negligence

[Небрежност]
/nɛgləʤəns/

noun

1. Failure to act with the prudence that a reasonable person would exercise under the same circumstances

  synonym:
 • negligence
 • ,
 • carelessness
 • ,
 • neglect
 • ,
 • nonperformance

1. Бездействие с благоразумието, което един разумен човек би проявил при същите обстоятелства

  синоним:
 • небрежност
 • ,
 • пренебрегване
 • ,
 • неизпълнение

2. The trait of neglecting responsibilities and lacking concern

  synonym:
 • negligence
 • ,
 • neglect
 • ,
 • neglectfulness

2. Чертата на пренебрегване на отговорностите и липса на загриженост

  синоним:
 • небрежност
 • ,
 • пренебрегване
 • ,
 • пренебрежение