Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Naturalism на български език

EnglishBulgarian

Naturalism

/næʧərəlɪzəm/

noun

1. (philosophy) the doctrine that the world can be understood in scientific terms without recourse to spiritual or supernatural explanations

  synonym:
 • naturalism

1. ( философия ) учението, че светът може да бъде разбран в научно отношение, без да се прибягва до духовни или свръхестествени обяснения

  синоним:
 • натурализъм

2. An artistic movement in 19th century france

 • Artists and writers strove for detailed realistic and factual description
  synonym:
 • naturalism
 • ,
 • realism

2. Художествено движение във франция от 19 век

 • Художници и писатели се стремят към подробно реалистично и фактическо описание
  синоним:
 • натурализъм
 • ,
 • реализъм