Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "narcissistic" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "нарцистичен" на български език

EnglishBulgarian

Narcissistic

[Нарцистичен]
/nɑrsɪsɪstɪk/

adjective

1. Characteristic of those having an inflated idea of their own importance

  synonym:
 • egotistic
 • ,
 • egotistical
 • ,
 • narcissistic
 • ,
 • self-loving

1. Характерно за тези, които имат надута представа за собствената си важност

  синоним:
 • егоистичен
 • ,
 • нарцистичен
 • ,
 • себелюбив