Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "murmuring" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "шепот" на български език

EnglishBulgarian

Murmuring

[Ропот]
/mərmərɪŋ/

noun

1. A low continuous indistinct sound

 • Often accompanied by movement of the lips without the production of articulate speech
  synonym:
 • mutter
 • ,
 • muttering
 • ,
 • murmur
 • ,
 • murmuring
 • ,
 • murmuration
 • ,
 • mussitation

1. Нисък непрекъснат неясен звук

 • Често придружени от движение на устните без производство на съчленена реч
  синоним:
 • мутра
 • ,
 • мърморене
 • ,
 • муситация

2. A complaint uttered in a low and indistinct tone

  synonym:
 • grumble
 • ,
 • grumbling
 • ,
 • murmur
 • ,
 • murmuring
 • ,
 • mutter
 • ,
 • muttering

2. Оплакване, изречено с нисък и неясен тон

  синоним:
 • мърмореше
 • ,
 • мърморене
 • ,
 • мутра

adjective

1. Making a low continuous indistinct sound

 • "Like murmuring waves"
 • "Susurrant voices"
  synonym:
 • murmuring
 • ,
 • susurrant
 • ,
 • whispering

1. Издавайки нисък непрекъснат неясен звук

 • "Като мърморещи вълни"
 • "Погрешни гласове"
  синоним:
 • мърморене
 • ,
 • susurrant
 • ,
 • шепот