Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "murderous" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "убийствен" на български език

EnglishBulgarian

Murderous

[Убийствен]
/mərdərəs/

adjective

1. Characteristic of or capable of or having a tendency toward killing another human being

 • "A homicidal rage"
 • "Murderous thugs"
  synonym:
 • homicidal
 • ,
 • murderous

1. Характерно за или способно или имащо склонност към убийство на друго човешко същество

 • "Убийствена ярост"
 • "Убийствени бандити"
  синоним:
 • убийствен
 • ,
 • убийствено