Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mumble" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "мърморене" на български език

EnglishBulgarian

Mumble

[Мърморене]
/məmbəl/

noun

1. A soft indistinct utterance

  synonym:
 • mumble

1. Меко неясно изказване

  синоним:
 • мърморене

verb

1. Talk indistinctly

 • Usually in a low voice
  synonym:
 • mumble
 • ,
 • mutter
 • ,
 • maunder
 • ,
 • mussitate

1. Говорете неясно

 • Обикновено с нисък глас
  синоним:
 • мърморене
 • ,
 • маундър
 • ,
 • муситате

2. Grind with the gums

 • Chew without teeth and with great difficulty
 • "The old man had no teeth left and mumbled his food"
  synonym:
 • mumble
 • ,
 • gum

2. Смилайте с венците

 • Дъвчете без зъби и с голяма трудност
 • "Старецът нямаше останали зъби и мърмореше храната си"
  синоним:
 • мърморене
 • ,
 • дъвка