Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Multiple на български език

EnglishBulgarian

Multiple

/məltəpəl/

noun

1. The product of a quantity by an integer

 • "36 is a multiple of 9"
  synonym:
 • multiple

1. Продуктът на количество от цяло число

 • "„36 е кратно на 9“"
  синоним:
 • множество

adjective

1. Having or involving or consisting of more than one part or entity or individual

 • "Multiple birth"
 • "Multiple ownership"
 • "Made multiple copies of the speech"
 • "His multiple achievements in public life"
 • "Her multiple personalities"
 • "A pineapple is a multiple fruit"
  synonym:
 • multiple

1. Имащи или включващи или състоящи се от повече от една част или образувание или физическо лице

 • "Множество раждане"
 • "Множество собственост"
 • "Направено множество копия на речта"
 • "Многобройните му постижения в обществения живот"
 • "Нейните множество личности"
 • "Ананасът е множество плодове"
  синоним:
 • множество