Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "muckle" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "глупак" на български език

EnglishBulgarian

Muckle

[Макъл]
/məkəl/

noun

1. (often followed by `of') a large number or amount or extent

 • "A batch of letters"
 • "A deal of trouble"
 • "A lot of money"
 • "He made a mint on the stock market"
 • "See the rest of the winners in our huge passel of photos"
 • "It must have cost plenty"
 • "A slew of journalists"
 • "A wad of money"
  synonym:
 • batch
 • ,
 • deal
 • ,
 • flock
 • ,
 • good deal
 • ,
 • great deal
 • ,
 • hatful
 • ,
 • heap
 • ,
 • lot
 • ,
 • mass
 • ,
 • mess
 • ,
 • mickle
 • ,
 • mint
 • ,
 • mountain
 • ,
 • muckle
 • ,
 • passel
 • ,
 • peck
 • ,
 • pile
 • ,
 • plenty
 • ,
 • pot
 • ,
 • quite a little
 • ,
 • raft
 • ,
 • sight
 • ,
 • slew
 • ,
 • spate
 • ,
 • stack
 • ,
 • tidy sum
 • ,
 • wad

1. ( често последвано от `от' ) голям брой или количество или степен

 • "Партида букви"
 • "Сделка с проблеми"
 • "Много пари"
 • "Той направи мента на фондовия пазар"
 • "Вижте останалите победители в огромния ни пасел от снимки"
 • "Трябва да струва много"
 • "Удар от журналисти"
 • "Уад пари"
  синоним:
 • партида
 • ,
 • сделка
 • ,
 • стадо
 • ,
 • добра сделка
 • ,
 • много
 • ,
 • мразен
 • ,
 • грамада
 • ,
 • маса
 • ,
 • каша
 • ,
 • Микъл
 • ,
 • мента
 • ,
 • планина
 • ,
 • мушка
 • ,
 • Пасъл
 • ,
 • кълвач
 • ,
 • купчина
 • ,
 • гърне
 • ,
 • доста малко
 • ,
 • сал
 • ,
 • зрение
 • ,
 • SHW
 • ,
 • плюя
 • ,
 • стек
 • ,
 • подредена сума
 • ,
 • вата