Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Mounted на български език

EnglishBulgarian

Mounted

/maʊntəd/

adjective

1. Assembled for use

 • Especially by being attached to a support
  synonym:
 • mounted

1. Сглобени за употреба

 • Особено като е привързан към подкрепа
  синоним:
 • монтиран

2. Decorated with applied ornamentation

 • Often used in combination
 • "The trim brass-mounted carbine of the ranger"- f.v.w.mason
  synonym:
 • mounted

2. Украсена с нанесена орнаментация

 • Често се използва в комбинация
 • "Подстриганата месингова карбина на рейнджъра" - f.v.w.mason
  синоним:
 • монтиран