Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Monotone на български език

EnglishBulgarian

Monotone

/mɑnətoʊn/

noun

1. An unchanging intonation

  synonym:
 • monotone
 • ,
 • drone
 • ,
 • droning

1. Неизменна интонация

  синоним:
 • монотон
 • ,
 • дрон
 • ,
 • дрон

2. A single tone repeated with different words or different rhythms (especially in rendering liturgical texts)

  synonym:
 • monotone

2. Един тон, повторен с различни думи или различни ритми (, особено при изобразяване на богослужебни текстове )

  синоним:
 • монотон

adjective

1. Of a sequence or function

 • Consistently increasing and never decreasing or consistently decreasing and never increasing in value
  synonym:
 • monotonic
 • ,
 • monotone

1. На последователност или функция

 • Постоянно се увеличава и никога не намалява или постоянно намалява и никога не се увеличава
  синоним:
 • монотонен
 • ,
 • монотон

2. Sounded or spoken in a tone unvarying in pitch

 • "The owl's faint monotonous hooting"
  synonym:
 • flat
 • ,
 • monotone
 • ,
 • monotonic
 • ,
 • monotonous

2. Озвучен или говорен в тон, неподправен на терена

 • "Слабата монотонна хулигана на бухала"
  синоним:
 • плосък
 • ,
 • монотон
 • ,
 • монотонен
 • ,
 • монотонен