Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Moderator на български език

EnglishBulgarian

Moderator

/mɑdəretər/

noun

1. Any substance used to slow down neutrons in nuclear reactors

  synonym:
 • moderator

1. Всяко вещество, използвано за забавяне на неутроните в ядрените реактори

  синоним:
 • модератор

2. In the presbyterian church, the officer who presides over a synod or general assembly

  synonym:
 • moderator

2. В презвитерианската църква, офицерът, който председателства синод или общо събрание

  синоним:
 • модератор

3. Someone who presides over a forum or debate

  synonym:
 • moderator

3. Някой, който председателства форум или дебат

  синоним:
 • модератор

4. Someone who mediates disputes and attempts to avoid violence

  synonym:
 • moderator

4. Някой, който посредничи в спорове и се опитва да избегне насилие

  синоним:
 • модератор