Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mite" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "увреждане" на български език

EnglishBulgarian

Mite

[Червей]
/maɪt/

noun

1. A slight but appreciable amount

 • "This dish could use a touch of garlic"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • hint
 • ,
 • tinge
 • ,
 • mite
 • ,
 • pinch
 • ,
 • jot
 • ,
 • speck
 • ,
 • soupcon

1. Лека, но забележима сума

 • "Това ястие може да използва нотка на чесън"
  синоним:
 • докосване
 • ,
 • намек
 • ,
 • оттенък
 • ,
 • акара
 • ,
 • щипка
 • ,
 • Jot
 • ,
 • петънце
 • ,
 • супакон

2. Any of numerous very small to minute arachnids often infesting animals or plants or stored foods

  synonym:
 • mite

2. Някоя от многобройните много малки до минутни паякообразни, често заразяващи животни или растения или съхранявани храни

  синоним:
 • акара