Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mist" into Bulgarian language

Превод значение и определение на думата "мъгла" на български език

EnglishBulgarian

Mist

[Мъгла]
/mɪst/

noun

1. A thin fog with condensation near the ground

  synonym:
 • mist

1. Тънка мъгла с конденз близо до земята

  синоним:
 • мъгла

verb

1. Become covered with mist

 • "The windshield misted over"
  synonym:
 • mist
 • ,
 • mist over

1. Да се покрие с мъгла

 • "„вятърното стъкло се обърка“"
  синоним:
 • мъгла
 • ,
 • мъгла над

2. Make less visible or unclear

 • "The stars are obscured by the clouds"
 • "The big elm tree obscures our view of the valley"
  synonym:
 • obscure
 • ,
 • befog
 • ,
 • becloud
 • ,
 • obnubilate
 • ,
 • haze over
 • ,
 • fog
 • ,
 • cloud
 • ,
 • mist

2. Правят по-малко видими или неясни

 • "„звездите са затъмнени от облаците“"
 • "Голямото брястово дърво затъмнява погледа ни към долината"
  синоним:
 • неясен
 • ,
 • befog
 • ,
 • Беклоуд
 • ,
 • obnubilate
 • ,
 • мъгла над
 • ,
 • мъгла
 • ,
 • облак

3. Spray finely or cover with mist

  synonym:
 • mist

3. Напръскайте фино или покрийте с мъгла

  синоним:
 • мъгла