Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "miserly" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "ужасно" на български език

EnglishBulgarian

Miserly

[Скъпернически]
/maɪzərli/

adjective

1. (used of persons or behavior) characterized by or indicative of lack of generosity

 • "A mean person"
 • "He left a miserly tip"
  synonym:
 • mean
 • ,
 • mingy
 • ,
 • miserly
 • ,
 • tight

1. (, използвани от лица или поведение ), характеризиращи се с или показателни за липса на щедрост

 • "Среден човек"
 • "Той остави скучен съвет"
  синоним:
 • средно
 • ,
 • Минг
 • ,
 • мизерно
 • ,
 • стегнат