Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "misconstrue" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "неправилно" на български език

EnglishBulgarian

Misconstrue

[Съобразил]
/mɪskənstru/

verb

1. Interpret in the wrong way

 • "Don't misinterpret my comments as criticism"
 • "She misconstrued my remarks"
  synonym:
 • misconstrue
 • ,
 • misinterpret
 • ,
 • misconceive
 • ,
 • misunderstand
 • ,
 • misapprehend
 • ,
 • be amiss

1. Тълкувайте по грешен начин

 • "„не интерпретирайте погрешно коментарите ми като критики“"
 • "„тя погрешно разбра моите забележки“"
синоним:
 • погрешно,
 • погрешно тълкуване,
 • погрешно,
 • неразбирам,
 • погрешно възприемане,
 • бъди неспокойно