Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "miraculous" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "чудотворен" на български език

EnglishBulgarian

Miraculous

[Чудотворно]
/mərækjələs/

adjective

1. Being or having the character of a miracle

  synonym:
 • marvelous
 • ,
 • marvellous
 • ,
 • miraculous

1. Да бъдеш или да имаш характер на чудо

  синоним:
 • прекрасно
 • ,
 • чудотворен

2. Peculiarly fortunate or appropriate

 • As if by divine intervention
 • "A heaven-sent rain saved the crops"
 • "A providential recovery"
  synonym:
 • heaven-sent
 • ,
 • providential
 • ,
 • miraculous

2. Особено щастлив или подходящ

 • Сякаш чрез божествена намеса
 • "Изпратен от небето дъжд спаси посевите"
 • "„провиденциално възстановяване“"
  синоним:
 • небесен пратен
 • ,
 • провиденциален
 • ,
 • чудотворен