Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "millstone" into Bulgarian language

Превод на значението и дефиницията на думата "милстоун" на български език

EnglishBulgarian

Millstone

[Милстоун]
/mɪlstoʊn/

noun

1. (figurative) something that hinders or handicaps

 • "She was an albatross around his neck"
  synonym:
 • albatross
 • ,
 • millstone

1. ( фигуративно ) нещо, което пречи или пречи

 • "Тя беше албатрос около врата му"
  синоним:
 • Албатрос
 • ,
 • воденичен камък

2. Any load that is difficult to carry

  synonym:
 • millstone

2. Всеки товар, който е труден за пренасяне

  синоним:
 • воденичен камък

3. One of a pair of heavy flat disk-shaped stones that are rotated against one another to grind the grain

  synonym:
 • millstone

3. Един от чифт тежки плоски камъни във формата на диск, които се въртят един срещу друг, за да смилат зърното

  синоним:
 • воденичен камък