Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "microbiology" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "микробиология" на български език

EnglishBulgarian

Microbiology

[Микробиология]
/maɪkroʊbaɪɑləʤi/

noun

1. The branch of biology that studies microorganisms and their effects on humans

    synonym:
  • microbiology

1. Клонът на биологията, който изучава микроорганизмите и тяхното въздействие върху хората

    синоним:
  • микробиология