Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Metaphysical на български език

EnglishBulgarian

Metaphysical

/mɛtəfɪzɪkəl/

adjective

1. Pertaining to or of the nature of metaphysics

 • "Metaphysical philosophy"
  synonym:
 • metaphysical

1. Отнасящи се до или от естеството на метафизиката

 • "Метафизична философия"
  синоним:
 • метафизичен

2. Without material form or substance

 • "Metaphysical forces"
  synonym:
 • metaphysical

2. Без материална форма или вещество

 • "Метафизични сили"
  синоним:
 • метафизичен

3. Highly abstract and overly theoretical

 • "Metaphysical reasoning"
  synonym:
 • metaphysical

3. Силно абстрактни и прекалено теоретични

 • "Метафизични разсъждения"
  синоним:
 • метафизичен