Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Merit на български език

EnglishBulgarian

Merit

/mɛrət/

noun

1. Any admirable quality or attribute

 • "Work of great merit"
  synonym:
 • merit
 • ,
 • virtue

1. Всяко възхитително качество или атрибут

 • "Работа с голяма заслуга"
  синоним:
 • заслуга
 • ,
 • добродетел

2. The quality of being deserving (e.g., deserving assistance)

 • "There were many children whose deservingness he recognized and rewarded"
  synonym:
 • deservingness
 • ,
 • merit
 • ,
 • meritoriousness

2. Качеството на заслужаване на (, например, заслужаваща помощ )

 • "Имаше много деца, чиято заслуга той призна и възнагради"
  синоним:
 • заслуженост
 • ,
 • заслуга
 • ,
 • веселие

verb

1. Be worthy or deserving

 • "You deserve a promotion after all the hard work you have done"
  synonym:
 • deserve
 • ,
 • merit

1. Бъдете достойни или заслужаващи

 • "„заслужавате повишение след цялата упорита работа, която сте свършили“"
  синоним:
 • заслужавам
 • ,
 • заслуга