Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "merit" into Bulgarian language

Превод значение & определение на думата "заслуга" на български език

EnglishBulgarian

Merit

[Заслуга]
/mɛrət/

noun

1. Any admirable quality or attribute

 • "Work of great merit"
  synonym:
 • merit
 • ,
 • virtue

1. Всяко възхитително качество или атрибут

 • "„работа с големи заслуги“"
  синоним:
 • заслуга
 • ,
 • добродетел

2. The quality of being deserving (e.g., deserving assistance)

 • "There were many children whose deservingness he recognized and rewarded"
  synonym:
 • deservingness
 • ,
 • merit
 • ,
 • meritoriousness

2. Качеството да бъдеш заслужил (например заслужаваща помощ)

 • "Имаше много деца, чиято заслуга той призна и възнагради"
  синоним:
 • заслужаване
 • ,
 • заслуга

verb

1. Be worthy or deserving

 • "You deserve a promotion after all the hard work you have done"
  synonym:
 • deserve
 • ,
 • merit

1. Бъдете достойни или заслужаващи

 • "Заслужаваш повишение след цялата упорита работа, която си свършил"
  синоним:
 • заслужавам
 • ,
 • заслуга