Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Значение на превода и определение на думата Medulla на български език

EnglishBulgarian

Medulla

/mɪdələ/

noun

1. A white fatty substance that forms a medullary sheath around the axis cylinder of some nerve fibers

  synonym:
 • myelin
 • ,
 • myeline
 • ,
 • medulla

1. Бяло мастно вещество, което образува медуларна обвивка около цилиндъра на оста на някои нервни влакна

  синоним:
 • миелин
 • ,
 • Милин
 • ,
 • medulla

2. Lower or hindmost part of the brain

 • Continuous with spinal cord
 • (`bulb' is an old term for medulla oblongata)
 • "The medulla oblongata is the most vital part of the brain because it contains centers controlling breathing and heart functioning"
  synonym:
 • medulla oblongata
 • ,
 • medulla
 • ,
 • bulb

2. Долната или задната част на мозъка

 • Непрекъснато с гръбначен мозък
 • (` крушка 'е стар термин за medulla oblongata )
 • "Медула продълговата е най-жизненоважната част на мозъка, защото съдържа центрове, контролиращи дишането и функционирането на сърцето"
  синоним:
 • medulla oblongata
 • ,
 • medulla
 • ,
 • крушка

3. The inner part of an organ or structure in plant or animal

  synonym:
 • medulla

3. Вътрешната част на орган или структура в растение или животно

  синоним:
 • medulla